Les classes de música no ofereixen la música que la majoria dels estudiants volen aprendre

music productionClint Randles, professor d’Educació Musical de la Universitat del Sud de Florida, compta en l’article “Why music lessons need to keep up with the times” que ell pot apreciar com els seus estudiants estimen la música, però no les opcions musicals que l’escola els ofereix. Si la mitjana dels adolescents americans passen al voltant de 4 hores i mitja al dia escoltant música (creada digitalment i produïda mitjançant programari, teclats, guitarres i un conjunt de tambors) que a ells els inspira o els motiva, per què l’escola continua transmetent el model musical dels conservatoris, sota les arrels de la música occidental europea, amb el qual no se senten identificats? “A les classes d’educació musical s’hauria d’ensenyar als estudiants a crear, gravar i compartir la seva pròpia música”, afirma Randless.

Davant d’aquesta situació, podem preguntar-nos per què l’educació musical no s’ha sumat a aquests canvis i segueix ancorada en pràctiques del passat. Una alternativa hauria de ser que el mestre de música es convertís en un productor musical, ja que ajudaria als seus estudiants a que ells mateixos puguin crear la seva pròpia música, utilitzant recursos avui dia assequibles com són l’ordinador i internet i perquè puguin experimentar activament de la seva pròpia visió creativa de fer música, partint dels seus interessos personals.

Leave a Reply