Levi’s: un exemple d’empresa privada que aposta per l’educació musical

Si a l’entrada anterior d’aquest bloc es presentaven dos exemples d’iniciatives privades a favor de l’educació musical, entre elles la de Levi’s, en aquesta nova publicació podem veure com aquesta empresa presenta la varietat de programes musicals dins del Levis’s Music Project. Aquest projecte recull diversos programes o iniciatives musicals a llarg termini que proporcionen als joves l’accés a l’educació musical. La majoria es tracta de programes perquè els estudiants experimentin amb l’enginyeria del so i creen la seva pròpia música, però també hi ha un altre que combinen això últim amb els aspectes legals i financers de la música. En un altre es combina la música amb el foment d’una alimentació saludable. En definitiva, s’intenta ensenyar els altres costats que la música ofereix.

music-communityAquestes iniciatives constitueixen una gran oportunitat de tornar l’educació musical a les comunitats. Es tracten de grups de persones heterogenis, que se’ls ha fet creure des de petits que no poden fer música, ni viure d’ella, però que comparteixen un element comú i és la seva passió per aquest art, ja que els permet sentir i expressar-se. La cap de markenting de Levi’s comenta que l’objectiu és que els joves aprenguin música i s’expressin de forma positiva, independentment que arribin a ser grans músics o no, ja que una investigació recent va revelar que l’educació musical té menys presència en els centres educatius . A més, el propòsit és fer alguna cosa consistent, una tendència que continuï i que traspassi les fronteres del Regne Unit i EUA per a realitzar nous programes musicals al voltant de tot el món.

Pots consultar el Levi’s Music Project íntegrament en el següent enllaç: http://www.levi.com/US/en_US/features/liveinlevis/

Leave a Reply