Què és Impactmus?

L’educació musical a Espanya forma part dels ensenyaments obligatoris des dels 90. Ha passat temps més que suficient per a indagar sobre l’impacte de l’educació musical escolar a les noves generacions i pel paper que ha jugat la música dins el sistema educatiu espanyol i per fer una preguntar-nos a partir d’evidències sobre el paper de la música en el currículum obligatori en el nou marc de les polítiques educatives de reforma.

Així, aquesta investigació es planteja des d’una perspectiva retrospectiva i al mateix temps prospectiva. A partir de dades empíriques, es pretén avaluar el lloc que l’educació musical escolar ha tingut com a part del currículum obligatori. És a dir, ens proposem generar coneixement a partir de dades provinents d’investigació per determinar l’impacte que l’educació musical en els ensenyaments obligatoris ha tingut en l’última dècada (2000-2010), així com documentar la seva possible contribució perquè el sistema educatiu i els joves que es formen en ell afrontin els reptes de la societat i de l’economia del coneixement.

Per donar resposta a aquest doble propòsit, s’estudiarà l’educació musical a primària ia secundària. L’educació musical ha estat i en part segueix estant subjecta a justificar la seva presència dins el currículum en raons filosòfiques que arrenquen en la Grècia clàssica que, tot i ser important, ha de passar de les justificacions a les evidències de per què la música ha d’estar ( o no) dins el sistema educatiu de règim general. Així, aquest projecte se suma a un corrent investigadora que exigeix anàlisi, valoracions i presa de decisions basats en datosempíricos tant quantitatius com qualitatius.

Amb aquesta finalitat el projecte compta amb un disseny d’investigació mixt a desenvolupar en tres anys. En aquests moments estem realitzant una revisió de la literatura i elaborant les categories d’anàlisi per preparar un conjunt d’eines de recerca compartides. Inclou diferents estratègies per a la recollida i l’anàlisi de les dades, així com per a la validació de resultats. Desenvolupat per un equip d’investigadors interdisciplinar, amb majoria d’especialistes en educació musical, i amb una representació geogràfica diversa dins d’Espanya, comptem a més amb la participació d’una molt reconeguda col·lega de la Universitat d’Exeter que exerceix el paper d’agent crític i que ens permet contrastar la situació nacional amb la realitat europea, a més d’exercir de avaluadora externa.

En breu començarem a realitzar informes parcials i a posar a prova els nostres troballes en seminaris de recerca i congressos científics. Les conclusions finals, plasmades en un informe final, es difondran a nivell acadèmic amb presentacions en congressos, propostes d’articles en revistes científiques nacionals i internacionals, i es divulgaran mitjançant la producció d’una producció audiovisual que recollirà testimonis i experiències il·lustratives, per a una millor transferència dels coneixements a la societat.

 

Leave a Reply