Musika-heziketaren finantzaketa mundu guztiak pentsatzen zuena baino gutxiago kostatzen da

“It turns out funding music education costs less than everyone thought” artikuluak ditu eskoletako musika-heziketak mantentzea nahiko ekonomikoa dela, finantzaketa eta ebakinak orekadun badaude. Hala ere, joera da eskola-barrutiek arretaz ebalua ditzatela, gastuak txikiagotzea edo arteen funtsak berriro jartzea bilatzen denez, haiek materiei erantzukizun-asmoekin emateko.

Marines Break Through Language BarriersOrdea, hainbat ikasketak erakutsi dute musika-heziketak ikasleen inplikazioa portaera delitugileetan gutxitzen duela eta bere irudia eta jarrerak hobetzen dituela. Gainera, daude eskola-musika programen arteko korrelazioak ez ezik eskola-absentismo tasa baxuekin eta eskolarekiko konpromiso altuarekin, baita ere proba estandarizatuetako emaitza altuekin. Musika-heziketa, beraz, agertzen da gure eskoletan eta gure umeentzat egin daitezkeen inbertsio onenetako bat bezala.

Leave a Reply